Aktualności 

 

Wspaniały sposób na rozdrobnienie i wykorzystanie gałęzi na własnej działce. Zachęcamy naszych działkowców do zakupu rozdrabniaczy. Pozwoli to na obniżenie kosztów za wywóz śmieci i jest to działanie proekologiczne.

 

 

 

Radni Miasta Sosnowca podjęli uchwałę, że ogrody działkowe zostaną wyłączone z miejskiego systemu gospodarowania odpadami. ...więcej

Monitoring... zobacz zdjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniu 19.07.2016 r   przeprowadzono przegląd ogrodów (DO, DD, Kamienna i Malinka). Komisja, w której składzie byli przedstawiciele OZ Śląski w Katowicach , Delegatury Rejonowej PZD w Sosnowcu i członkowie zarządu ROD  sprawdzili stan zagospodarowania ogrodów, a także działek, z naciskiem na ponadnormatywną zabudowę i zamieszkiwanie na działkach. Komisja sporządziła protokół z przeglądu, w którym zostały wyszczególnione dobre i złe strony zagospodarowania ogrodów. Więcej jest pozytywów, niemniej jednak komisja zaleciła usunięcie drutów kolczastych z ogrodzeń działek, usunięcia żywopłotów z alejek, róż i gałęzi wychodzących poza teren działek, a zwłaszcza na ogólnodostępne alejki. Zgodnie z regulaminem na działkach nie można również budować grilli. Został wyznaczony termin usunięcia nieprawidłowości - 30.09.2016 r. Prosimy o dostosowanie się do zaleceń komisji.  Przypominamy, że zgodnie z regulaminem ogrodu krzewy i żywopłoty nie mogą być sadzone na zewnątrz działki i nie mogą zajmować ogólnodostępnej alejki.

Szanowni Państwo. W związku z sezonem działkowym zostały ustawione kontenery na śmieci...więcej  

W dniu 8.04.2016 odbyła się Konferencja Delegatów ROD "Zagórze". Podjęto stosowne uchwały. Dziękujemy delegatom za liczne przybycie. Prosimy wszystkich, którzy zmienili adresy e-mail  i, lub adres zamieszkania, telefon  o ich zaktualizowanie wysyłając wiadomość na nasz adres e-mail.

W związku z regulacją stanu prawnego gruntów ROD  konieczne jest wydzielenie działek geodezyjnych, które są użytkowane przez ogród z działek, które wychodzą poza teren ogrodu. W naszym przypadku jest to 41 działek geodezyjnych, a koszt to 114 800 złotych.50% tych kosztów pokryje OZ PZD w Katowicach czyli 57 400 zł, a drugą połowę ogród musi pokryć sam. Konferencja delegatów podjęła stosowną uchwałę o rozdzieleniu tych kosztów na wszystkie działki w ogrodzie. Jest to jednorazowa opłata 61,00 zł od każdej działki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 08.10.2016 Działkowcy bawili się na zabawie zorganizowanej z okazji Dnia Działkowca. Swoją obecnością zaszczycili nas m.in. prezydent miasta Pan Arkadiusz Chęciński, wiceprezydent Pani Anna Jedynak i radna Pani Wanda Olko .... Galeria zdjęć...Zobacz film

W dniu 28.10.2016 zostanie zakręcona woda na okres zimowy na wszystkich ogrodach i nie będą otwierane bramy.

Przypominamy, że wjazd na teren ogrodu dotyczy tylko przewiezienia osoby niepełnosprawnej lub towaru. Na ogrodzie obowiązuje całkowity zakaz parkowania. Parkujący poniosą konsekwencje.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do grupy na Facebooku, która jest założona  dla naszych Działkowców i ich Rodzin.

Jak zrobić i korzystać z kompostownika na działce?   Zobacz

Na Dużym Ogrodzie uruchomiono oświetlenie alei głównych 1 i 2 oraz na alei od ulicy Lenartowicza...więcej

Informator Działkowca wrzesień 2016 w wersji elektronicznej...Czytaj